Menu

Cart

Obsah

drobečková navigace

Obchodní podmínky

Seznam článků

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.profila.cz jehož provozovatelem je PROFILA TRADE s.r.o., Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava.

  • IČO: 26846250
  • DIČ: CZ26846250
  • Společnost je vedena pod spisovou značkou C 51130 u rejstříkového soudu v Ostravě.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami upravenými občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

PROFILA TRADE s.r.o.

Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 26846250, DIČ: CZ26846250

(+420) 596 262 634

Příručka ke stažení

Přihlásit nebo Registrovat