Menu

Cart

Obsah

drobečková navigace

zvětšit

SCHLÜTER-DITRA 25

polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky
Hodnocení: Nehodnoceno Výrobce: SCHLÜTER-SYSTEMS
Prodejní cena: 16 '767,- Kč
Cena bez DPH: 13 '857,- Kč
hodnota DPH: 2 '910,- Kč
 • Popis produktu
 • Hodnocení

Schlüter®-DITRA 25 je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové straně, slouží pro přilepení rohože k podkladu lepidlem na obklady a dlažbu. Schlüter®-DITRA 25 slouží v těsném spojení s dlažbou a obklady jako izolace, vrstva pro vyrovnávání tlaku vodní páry z podkladu a separační vrstva pro kritické podklady. Podklad musí být rovný a nosný. Pro přilepení Schlüter®-DITRA 25 se nanáší ozubenou stěrkou (doporučujeme 3 x 3 mm nebo 4 x 4 mm) takové lepidlo na obklady a dlažbu, které je vhodné pro konkretní podklad. Schlüter®-DITRA 25 se uloží celou plochou, na které je tkanina, do tenké vrstvy lepidla a přitlačením se mechanicky ukotví. Je nutno dodržet otevřenou dobu lepidla. Dlažba nebo obklad se pokládá do tenkého lože lepidla přímo na Schlüter®-DITRA 25 při dodržování platných pravidel. Lepidlo se ukotví mechanicky v rybinovitě tvarovaných čtvercových výliscích rohože Schlüter®- DITRA 25.

Shrnutí funkcí:

 1. Separace
  Schlüter®-DITRA 25 odděluje krytinu od podkladu a neutralizuje tak napětí mezi podkladem a např. dlažbou, které vzniká z jejich rozdílných délkových změn. Zároveň jsou přemosťovány trhliny v podkladu a nepřenáší se do dlažby nebo obkladu. 
 2. Izolace
  Schlüter®-DITRA 25 je vodotěsný polyetylénový pás s relativně vysokým difuzním odporem proti vodní páře. Při odborném zpracování překrytí spojů, přechodů na stěnu a na pevně zabudované stavební díly je možno pomocí Schlüter®- DITRA 25 zhotovit kontaktní izolaci v těsném spojení s dlažbou nebo obkladem v souladu s technickým listem ZDB „Pokyny pro provádění izolací v těsném spojení s obkladem a dlažbou v interiéru a exteriéru" platným v Německu. V oblastech, které mají být provedeny dle shody CE nebo dle Stavebně technického osvědčení, je nutno používat pouze systemově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Informace o nich si můžete vyžádat na adrese uvedené v tomto technickém listě. Schlüter®-DITRA 25 tak chrání konstrukci podkladu před poškozením pronikající vlhkostí nebo agresivními látkami.
 3. Vyrovnávání tlaku páry
  Při působení vlhkosti z podkladu Schlüter®- DITRA 25 umožňuje pomocí otevřených vzduchových kanálků na rubové straně vyrovnání tlaku páry.
 4. Rozložení zatížení (přenesení zatížení)
  Schlüter® -DITRA 25 přenáší zatížení působící na dlažbu přes výlisky vyplněné lepící maltou přímo do podkladu. Dlažbu položenou na Schlüter®-DITRA 25 je tedy možno odpovídajícím způsobem zatěžovat. Pro případ většího zatížení (např. v průmyslových provozech) musí dlažba vykazovat dostatečnou tloušťku a odolnost vůči tlaku. Je nutno dodržet tloušťku dlažby podle v Německu platného technického listu ZDB „Keramické dlažby, určené pro vysoké zatížení". V místech s vysokým zatížením musí dlažba přilnout celou svou plochou k podkladu. Tím se zohlední, že Schlüter®-DITRA 25 dosedá na podklad z cca 50 % celkové plochy. To může vést ke snížení odolnosti proti tlaku při vysokém bodovém zatížení. U keramických dlažeb je nutno zabránit úderům tvrdým předmětem. Formáty dlaždic by měly být minimálně 5 x 5 cm.
 5. Přilnavost
  U Schlüter®-DITRA 25 vzniká pomocí rubové tkaniny a zakotvení lepidla v rybinovitě tvarovaných výliscích spolehlivé spojení mezi podkladem a dlažbou nebo obkladem (laboratorní hodnoty cca 0,2 N/ mm²). Schlüter®-DITRA 25 tak lze použít jak na podlahy, tak i na stěny. U obkladů lze v případě potřeby dodatečně použít ukotvení na hmoždinky.

Varianty:

006-SCHLUETER-DITRA 25-TABULKA 006-SCHLUETER-DITRA 25-REZ

Zatím zde není žádné hodnocení zboží

PROFILA TRADE s.r.o.

Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 26846250, DIČ: CZ26846250

(+420) 596 262 634

Příručka ke stažení

Přihlásit nebo Registrovat